Tillåter PTS att Telenor tvingar kunder att accepterar dubbel så dyrt abonnemang eller säga upp sitt abonnemang ?

Tillåtet att Telenor ensidigt omvandlar gammal avtal till 200% dyrare inom16 dagar ?

Telenor:  "vi ändrar automatiskt ditt gamla abonnemang till dyrare abonnemang 200%, ...som vi tror  passar dig.."
Telenor: “vi ändrar automatiskt ditt gamla abonnemang till dyrare abonnemang 200%, …som vi tror passar dig..”

Min vän förstod ingenting, fick idag 8:e maj ett brev från Telenor daterad den 4 maj att

”Nu ser vi över våra abonnemang, kommer ditt nuvarande mobilabonnemang att försvinna. Därför vill vi ge dig ett nytt abonnemang som vi tror passar dig bra…… priset för det nya abonnemanget är 199 Kr/månad…..

Vad hände med Telenors abonnent?

Ett abonnemang tjänst har använts sedan lång tid tillbaka, ingen surf, väldigt lite samtal (dyra minutsamtal och öppningsavgifter). Man fick ringa för hela beloppet varje månad så slapp man att fylla på kontantkort varje månad.

Blir det nya Telenor tjänsten dyrare?

Ja, 200%. Telenor ensidigt och med mycket kort varsel under perioden 20 maj-30 juni automatiskt omvandlar den gamla abonnemangsformen till det nya. Eftersom abonnemanget inte används för surfing och enbart för få korta samtal det nya avtalet verkar vara helt oacceptabelt.

Vad är uppsägningstiden för abonnemanget enligt avtalet?

Abonnenten har enligt ingångna avtalet 3 månaders uppsägningstid. I min värld normalt operatören borde inte kunna säga upp avtalet på sådant sätt och inte heller under så kort varsel. Detta är kanske diskuterad och överenskommet med PTS och kanske tom PTS:s jurister godkänt detta förfarande. Om sådant är inte fallet borde PTS borde skyndsamt titta på detta fall (och även liknade fallen). Det känns som rimligt att PTS i förebyggande syfte utfärda något uttalande/beslut för att tillgodose även de svenska mobilabonnenternas rättigheter.

Har inte operatörer rätt att ändra avtalet?

Jo visst, men det borde finnas någon rimlig gräns och större hänsyn till befintliga avtal borde tas. Det är självklart att mobiloperatören skall inte behöva ingå i avtal med de ”gamla” abonnemangsformer som inte är storvinstgivande men befintliga kunder med gamla abonnemangsformer bör hanteras med större respekt.

Affärslogiken verkar inte riktigt korrekt om  i ena sidan ständigt visa Telenor TV reklam för att fånga in intressen från nya kunder  samtidigt som man med automatiska abonnemangsförändringar tvingar befintliga kunder till dyrare (i detta fall 200%) abonnemang och därmed missnöjda kunder. Uppmaningen att ”Du har rätt att säga upp ditt abonnemang utan uppsägningstid” dvs tvinga sina befintliga kunder till annan mobiloperatör.

Kan man inte flytta till någon annan operatör?

Jovisst, MEN om alla operatörer har rätt att ensidigt säga upp avtalet och automatisk under kortare varsel omvandla till dyrare abonnemang då är detta en konsumenträtts fråga om enskilda konsumenter och som normalt borde bevakas av PTS. Om mot förmodan detta är tillåtet då kanske är på sin plats att PTS tar omgående initiativet till nya tillsyn av regelverket för att skydda abonnenternas rättigheter på bättre sätt.

Slutligen, låt oss slippa se framöver där operatörer ständigt och systematiskt uppmanar sina kunder att flytta till någon annan operatör och dyrare abonnemang.

Advertisements

Nätskummisar skickar SMS/MMS genom att använda kryphål

För ett tag sedan skrev jag om nätskummisar som skickade ett SMS från ett USA/Canada mobilnummer ( 001 252 627 94 95 ) för att informera mig att jag vann 10.000 svenska Kronor i check på COOP och jag hade bara tid till 23:59 samma kväll för att kunna nyttja erbjudandet. Fantastiskt men det var som väntat FALSKT med syfte att samla in information och dessutom skicka besökaren till “test musik/video site”. Nätskummisarna försökte på nytt, fast denna gång har man hittat något kryphål. Jag fick ett nytt SMS den 26 november från en okänd nummer men med samma tillvägagångssätt, innehåll och dessutom mot samma slutliga webb-sidan. Det som förvånade mig mest var att SMS:et saknade mobilnummer för avsändareen. En snabb granskning av meddelandet visar att sändare informationen är ersatt med “NytMedelan“.Hur är detta möjligt? mobiloperatören vet ju vem som skickar meddelandet oavsett detta sker via en mobil eller SMS-server. REtt samtal till min mobil-operatör Telenor kändes ganska nödvändigt. Jag fick prata med en ganska duktig Telenor support personal och han informerade att Telenor har sedan flera år infört stopp för att kunna skicka SMS/MMS anonymt. Tydligen det finns operatörer som struntar i detta och har ännu inte stoppat anonyma SMS/MMS:er. En enkel lösning borde bli att seriösa mobiloperatörer stoppa både sändning och mottagning SMS/MMS:er med anonyma avsändare eller mottagare. Tydligen min mobiloperatör var inte lika mycket angeläget att stoppa även mottagning av anonymt SMS/MMS. Det känns som en omgående PTS rekommendation/styrning kring anonyma SMS/MMS känns ganska nödvändig. Kanske även medverka för samma rekommendation inom Europa inom förslagsvis inom BEREC (EU organisation bestående av nationella organisationer motsvarande PTS)?

Nätskummisar-2 natskummis3 NatSkummis2-2

4G/LTE och Tele2 och andra svenska mobiloperatörer

Läste iögonfallande goda nyheterna på Tele2:s hemsida  om LTE (4G) framgångar hos Tele2 och andra mobiloperatörer i Sverige. Det är bara att gratulera Tele2, Telenor och andra framgångsrika Svenska mobiloperatörerna.

Image

Image

Tele2 refererade till opensignal, ett företag som bl.a. med hjälp av appar ständigt utför olika mätningar bland världens smart phone användare. Min egen analys av det tillgängliga och publika data från opensignal ger något annorlunda slutsatser än vad det gick att läsa på Tele2. En förklaring kan vara tidsaspekten, antal mätningar , mm

Baserad på publik data kunde jag konstatera att det går att särskilja de svenska mobiloperatörerna med hänsyn till följande egenskaper

  1. Högsta nedladdningshastighet
  2. Högsta uppladdningshastighet
  3. Lägsta PING tid
  4. Tillförlitlighet

Olika användare kan värdesätta och ha olika prioriteringar beroende på användningsområdet. Personligen anser jag att tillförlitlighet bör ligga bland de viktigaste parametrarna eftersom en mindre pålitlig nät kan orsaka omsändningar och fördröjningar.

Detaljerna kring hur mätningarna är utförda är inte kända, inte heller den exakta innebörden för vad ned- och uppladdning, tillförlitligheten innebär men jag använder konsekvent opensignal:s egna terminologier och mätningar.

4G/LTE i Sverige

Enligt data från opensignal TeliaSonera innehar den högsta nedladdningshastigheten, Tele2 leder uppladdningshastigheten, Telenor levererar kortaste ping tiden medan Tre har den bästa tillförligheten. Att tillförlitligheten skiljer ca 2,5% för mellan den bästa och den sista är något område med ”förbättringspotential”.

4G/LTE i Sverige

3G i Sverige

Sweden 2G (lite osäker om det hänvisas till Tele2) ligger på första platsen för högsta nedladdningshastigheten medan Telenor levererar högsta uppladdningshastigheten och lägsta PING tiden och slutligen Tre är mest tillförlitligt.

Det är extra glädjande att se att Sverige ligger på topp när det gäller mobilkommunikation och vad vi kan se är att operatörer behöver ständigt se över kvalitén i nätet och arbeta kontinuerligt med ”förbättringspotential bland andra.

3G i Sverige
3G i Sverige

Källa:
Samtliga mätningarna är utförda av opensignal och analysen ovan är baserade på tillgänglig publik data från opensignal.