Tillåter PTS att Telenor tvingar kunder att accepterar dubbel så dyrt abonnemang eller säga upp sitt abonnemang ?

Tillåtet att Telenor ensidigt omvandlar gammal avtal till 200% dyrare inom16 dagar ?

Telenor:  "vi ändrar automatiskt ditt gamla abonnemang till dyrare abonnemang 200%, ...som vi tror  passar dig.."
Telenor: “vi ändrar automatiskt ditt gamla abonnemang till dyrare abonnemang 200%, …som vi tror passar dig..”

Min vän förstod ingenting, fick idag 8:e maj ett brev från Telenor daterad den 4 maj att

”Nu ser vi över våra abonnemang, kommer ditt nuvarande mobilabonnemang att försvinna. Därför vill vi ge dig ett nytt abonnemang som vi tror passar dig bra…… priset för det nya abonnemanget är 199 Kr/månad…..

Vad hände med Telenors abonnent?

Ett abonnemang tjänst har använts sedan lång tid tillbaka, ingen surf, väldigt lite samtal (dyra minutsamtal och öppningsavgifter). Man fick ringa för hela beloppet varje månad så slapp man att fylla på kontantkort varje månad.

Blir det nya Telenor tjänsten dyrare?

Ja, 200%. Telenor ensidigt och med mycket kort varsel under perioden 20 maj-30 juni automatiskt omvandlar den gamla abonnemangsformen till det nya. Eftersom abonnemanget inte används för surfing och enbart för få korta samtal det nya avtalet verkar vara helt oacceptabelt.

Vad är uppsägningstiden för abonnemanget enligt avtalet?

Abonnenten har enligt ingångna avtalet 3 månaders uppsägningstid. I min värld normalt operatören borde inte kunna säga upp avtalet på sådant sätt och inte heller under så kort varsel. Detta är kanske diskuterad och överenskommet med PTS och kanske tom PTS:s jurister godkänt detta förfarande. Om sådant är inte fallet borde PTS borde skyndsamt titta på detta fall (och även liknade fallen). Det känns som rimligt att PTS i förebyggande syfte utfärda något uttalande/beslut för att tillgodose även de svenska mobilabonnenternas rättigheter.

Har inte operatörer rätt att ändra avtalet?

Jo visst, men det borde finnas någon rimlig gräns och större hänsyn till befintliga avtal borde tas. Det är självklart att mobiloperatören skall inte behöva ingå i avtal med de ”gamla” abonnemangsformer som inte är storvinstgivande men befintliga kunder med gamla abonnemangsformer bör hanteras med större respekt.

Affärslogiken verkar inte riktigt korrekt om  i ena sidan ständigt visa Telenor TV reklam för att fånga in intressen från nya kunder  samtidigt som man med automatiska abonnemangsförändringar tvingar befintliga kunder till dyrare (i detta fall 200%) abonnemang och därmed missnöjda kunder. Uppmaningen att ”Du har rätt att säga upp ditt abonnemang utan uppsägningstid” dvs tvinga sina befintliga kunder till annan mobiloperatör.

Kan man inte flytta till någon annan operatör?

Jovisst, MEN om alla operatörer har rätt att ensidigt säga upp avtalet och automatisk under kortare varsel omvandla till dyrare abonnemang då är detta en konsumenträtts fråga om enskilda konsumenter och som normalt borde bevakas av PTS. Om mot förmodan detta är tillåtet då kanske är på sin plats att PTS tar omgående initiativet till nya tillsyn av regelverket för att skydda abonnenternas rättigheter på bättre sätt.

Slutligen, låt oss slippa se framöver där operatörer ständigt och systematiskt uppmanar sina kunder att flytta till någon annan operatör och dyrare abonnemang.

Advertisements

Smygsamlar Adecco jobb-app otillbörlig data från mobilen/paddan?

Hur mycket data läcker din mobiltelefon/padda?

I min tidigare blogg, gick att konstatera att alldeles för många mobil-appar får tillgång till för djupgående och omotiverade behörigheter. Den vanliga risken är att med hjälp av diverse avslöjade problem i operativsystemet kan en hacker ta över applikationen och därmed din mobil/padda. Individen utsätter sig även för den dolda risker för läckage av personlig data, transaktionsdata, kontaktdata, information om möten, mm.

Ett nytt exempel är ”jobb-appen” från Adecco, ett rekrytering och konsultföretag företag som förser bl.a. stora företag med konsulter, underkonsulter eller rekryteringskandidater. Appen har skrämmande tillgång till flera icke nödvändiga behörigheter som lätt kan missbrukas.

Adecco jobb-appen version 1.4.0:

  1. hitta konton på enheten
  2. läsa dina kontakter
  3. ungefärlig position (nätverksbaserad)
  4. exakt plats (GPS- och nätverksbaserad)
  5. läsa samtalslogg
  6. fullständig nätverksåtkomst

I en beroende situation och helt oanade, en arbetssökande kan läcka information om var han/hon befinner sig, vilket konto denne har på mobilen, vilka individer, företag, organisationer man har kontakt med och även läcka ut information om samtal till och från mobilen. Kan detta bero på en okunnig programmerare som tagit till för många behörigheter eller Adecco försöker att utnyttja den utsatta arbetssökandens situation och spionera på individen, dess kontakter, vilka man har haft telefonkontakt med?

Detta borde hanteras/regleras noggrannare av datainspektionen(? eller någon annan myndighet) eller kanske helt nyinrättade myndighet för att slå vakt om personlig integritet även vid användning av mobilen/paddan.

Adecco jobb-appen otillbörligt samlar in data
Adecco jobb-appen otillbörligt samlar in data

Nätskummisar skickar SMS/MMS genom att använda kryphål

För ett tag sedan skrev jag om nätskummisar som skickade ett SMS från ett USA/Canada mobilnummer ( 001 252 627 94 95 ) för att informera mig att jag vann 10.000 svenska Kronor i check på COOP och jag hade bara tid till 23:59 samma kväll för att kunna nyttja erbjudandet. Fantastiskt men det var som väntat FALSKT med syfte att samla in information och dessutom skicka besökaren till “test musik/video site”. Nätskummisarna försökte på nytt, fast denna gång har man hittat något kryphål. Jag fick ett nytt SMS den 26 november från en okänd nummer men med samma tillvägagångssätt, innehåll och dessutom mot samma slutliga webb-sidan. Det som förvånade mig mest var att SMS:et saknade mobilnummer för avsändareen. En snabb granskning av meddelandet visar att sändare informationen är ersatt med “NytMedelan“.Hur är detta möjligt? mobiloperatören vet ju vem som skickar meddelandet oavsett detta sker via en mobil eller SMS-server. REtt samtal till min mobil-operatör Telenor kändes ganska nödvändigt. Jag fick prata med en ganska duktig Telenor support personal och han informerade att Telenor har sedan flera år infört stopp för att kunna skicka SMS/MMS anonymt. Tydligen det finns operatörer som struntar i detta och har ännu inte stoppat anonyma SMS/MMS:er. En enkel lösning borde bli att seriösa mobiloperatörer stoppa både sändning och mottagning SMS/MMS:er med anonyma avsändare eller mottagare. Tydligen min mobiloperatör var inte lika mycket angeläget att stoppa även mottagning av anonymt SMS/MMS. Det känns som en omgående PTS rekommendation/styrning kring anonyma SMS/MMS känns ganska nödvändig. Kanske även medverka för samma rekommendation inom Europa inom förslagsvis inom BEREC (EU organisation bestående av nationella organisationer motsvarande PTS)?

Nätskummisar-2 natskummis3 NatSkummis2-2