Tillåter PTS att Telenor tvingar kunder att accepterar dubbel så dyrt abonnemang eller säga upp sitt abonnemang ?

Tillåtet att Telenor ensidigt omvandlar gammal avtal till 200% dyrare inom16 dagar ?

Telenor:  "vi ändrar automatiskt ditt gamla abonnemang till dyrare abonnemang 200%, ...som vi tror  passar dig.."
Telenor: “vi ändrar automatiskt ditt gamla abonnemang till dyrare abonnemang 200%, …som vi tror passar dig..”

Min vän förstod ingenting, fick idag 8:e maj ett brev från Telenor daterad den 4 maj att

”Nu ser vi över våra abonnemang, kommer ditt nuvarande mobilabonnemang att försvinna. Därför vill vi ge dig ett nytt abonnemang som vi tror passar dig bra…… priset för det nya abonnemanget är 199 Kr/månad…..

Vad hände med Telenors abonnent?

Ett abonnemang tjänst har använts sedan lång tid tillbaka, ingen surf, väldigt lite samtal (dyra minutsamtal och öppningsavgifter). Man fick ringa för hela beloppet varje månad så slapp man att fylla på kontantkort varje månad.

Blir det nya Telenor tjänsten dyrare?

Ja, 200%. Telenor ensidigt och med mycket kort varsel under perioden 20 maj-30 juni automatiskt omvandlar den gamla abonnemangsformen till det nya. Eftersom abonnemanget inte används för surfing och enbart för få korta samtal det nya avtalet verkar vara helt oacceptabelt.

Vad är uppsägningstiden för abonnemanget enligt avtalet?

Abonnenten har enligt ingångna avtalet 3 månaders uppsägningstid. I min värld normalt operatören borde inte kunna säga upp avtalet på sådant sätt och inte heller under så kort varsel. Detta är kanske diskuterad och överenskommet med PTS och kanske tom PTS:s jurister godkänt detta förfarande. Om sådant är inte fallet borde PTS borde skyndsamt titta på detta fall (och även liknade fallen). Det känns som rimligt att PTS i förebyggande syfte utfärda något uttalande/beslut för att tillgodose även de svenska mobilabonnenternas rättigheter.

Har inte operatörer rätt att ändra avtalet?

Jo visst, men det borde finnas någon rimlig gräns och större hänsyn till befintliga avtal borde tas. Det är självklart att mobiloperatören skall inte behöva ingå i avtal med de ”gamla” abonnemangsformer som inte är storvinstgivande men befintliga kunder med gamla abonnemangsformer bör hanteras med större respekt.

Affärslogiken verkar inte riktigt korrekt om  i ena sidan ständigt visa Telenor TV reklam för att fånga in intressen från nya kunder  samtidigt som man med automatiska abonnemangsförändringar tvingar befintliga kunder till dyrare (i detta fall 200%) abonnemang och därmed missnöjda kunder. Uppmaningen att ”Du har rätt att säga upp ditt abonnemang utan uppsägningstid” dvs tvinga sina befintliga kunder till annan mobiloperatör.

Kan man inte flytta till någon annan operatör?

Jovisst, MEN om alla operatörer har rätt att ensidigt säga upp avtalet och automatisk under kortare varsel omvandla till dyrare abonnemang då är detta en konsumenträtts fråga om enskilda konsumenter och som normalt borde bevakas av PTS. Om mot förmodan detta är tillåtet då kanske är på sin plats att PTS tar omgående initiativet till nya tillsyn av regelverket för att skydda abonnenternas rättigheter på bättre sätt.

Slutligen, låt oss slippa se framöver där operatörer ständigt och systematiskt uppmanar sina kunder att flytta till någon annan operatör och dyrare abonnemang.

Advertisements