PTS Seminarium kring införandet av IPv6

Den 16:e juni anordnade PTS (och .SE) en heldags seminarium om IPv6. En bra initiativ för att belysa vikten av att skyndsamt påbörja arbetet kring införandet av IPv6 i Sverige. Myndigheter och statliga förrvaltningar och andra inom publika sektorn var målgruppen för denna seminarium. Samtliga presentationer filmades och sändes över Internet och jag tror och hoppas att det kommer att finnas kvar under en längre tid för den intresserade, en värdefull informationskälla som start punkt (länken leder till filmen och presentationerna) . Bra initiativ, nödvändigt aktivitet för att medvetandegöra behovet att påbörja IPv6 analysen för sin organisation, förvaltning, företag NU. Faktum är att IPv6-införande projekt som allt annat projekt kräver uppmärksamhet, utbildning, resurser, men framförallt en god planering.

Nya seminarium kring IPv6 och med fokuserade budskap skulle definitivt kunna vara en katalysator och tankeställare för våra kollegor inom såväl publika organisationer som privata företag. Jag gjorde några observationer från presentationerna som kan vara av värde att diskutera

 1. ”..Fördelar med ett tidigt införande av IPv6..”
  Under flera år har vi försökt att lyfta upp IPv6 frågan och hävdade att det är i nödvändigt att starta planera arbetet innan det blir för sent. Rubriken ”…tidigt införande” är tyvärr missvisande och kan ge intrycket att nu dvs i elfte timmen det är fortfarande ”tidigt” och leda till att flera väntar ytterligare en.
 2. ”enkel”,” billigt”, ”det går fort”, ”sätt igång installera nu..”
  Införandet av IPv6 på en/ett par webbservrar i ett företag / organisation kanske är ”enkel , billig, går fort” för ett företag /organisation men generalisering vore ett stort misstag eftersom införandet av IPv6 kräver god förståelsen av tekniken, företagsledningen godkännande, god planering med förarbeten som inventering, teknisk och affärsanalys, riskanalys, rekommendationer, sanktionering hos beslutsfattare, finansiering av projektet att göra. Faktum är att idag flera organisationer eller företag saknar tillräcklig personal för att genomföra de vanligaste och sedan länge planerade aktiviteterna.
 3. “……IPv6 ger inga fördelar, det blir inte snabbare, inte säkrare, inga nya affärsmöjligheter, det måste införas…..”
  Dessa generaliseringar anser jag inte kunna gagna IPv6 införande i Sverige, det leder dessutom till att IPv6 medvetna kollegor får tyvärr ännu svårare att förse beslutfattare med de rätta argumenten som krävs för beslutsunderlagen. Jag undrar hur många VD / GD:ar eller andra beslutsfattare i Sverige skulle vilja besluta införandet av IPv6 basrad på dessa ”argument”? Tvärtom IPv6 fördelar nytta/vinster, stora som små, och framförallt de riktiga anledningar för min organisation/mitt företag bör belysas för beslutsfattarna. Viktigaste argumenten är vilka är fördelarna, nackdelarna, möjligheterna, hoten för just min organisation/mitt företag.
 4. ”…. Tvingande IPv6 införanden …..”
  Naturligtvis kan staten rekommendera hela IT-Sverige och inte minst publika sektorn att skyndsam påbörja införandet av IPv6 men om statliga, kommunala eller privata företag är inte övertygade om denna satsning, inte har tillräckligt med budget, resurser eller expertis att för att hantera frågan.Större satsningar kring medvetandegörandet, expertis råd kan vara till ännu större hjälp för organisationer och företag. Däremot kravet till leverantörerna IPv6-stöd kan vara av större intresse. I så fall skall kraven detaljeras så att både leverantören och kunderna känner till detaljerna. Dessutom kravlistan skall kunna uppdateras vid behov dvs. på samma sätt som görs hos de amerikanska myndigheterna sedan 2008.
 5. ”…IPv6 som skall krav…., kravlista från kommerskollegium”
  Utmärkt men, ta reda på vilka krav som skall ställas till leverantören. Vilka RFC:er skall produkten kunna hantera, vilka är skall kraven, vilka är bör kraven, när dessa är nödvändiga, mm. Det sades att man bör kunna använda IPv6 kunnande från kommerskollegium. Utmärkt att kommerskollegium hanterar krav listan (jag känner inte till vilka är de generella IPv6 skall krav från kommerskollegium eller överhuvudtaget en sådan kravlista existerar idag). Varje upphandling är mer eller mindre unik, lyckade investeringar kräver att både kraven och svaren från leverantörerna nagelförs på ett adekvat sätt. Så frågan är om en IPv6 krav lista för publika sektorn existerar vem skall kunna tolka svaren från leverantörer. Framförallt vem skall bedöma prioriteringsordningen för kraven baserade på fakta från den egna organisationens behov.
 6. ”…..IPv6 som skall krav, bör krav påverkar inte priset…..”
  Många är överens att ISP:er bör inte ta extra betalt för IPv6, vilket jag är helt överens om, naturligtvis även operatörer behöver kunna få tillbaka gjorda investeringar men jag anser dyrare anslutningar skulle kunna hämma IPv6 användningen. Däremot erfarna upphandlare vet att många ”bas funktioner” brukar vara inkluderade i priset medan andra nya och kanske nödvändiga funktioner kan medföra extra kostnader , notera att dual stack kan också innebära extra kostnader med avseende på hårdvara och mjukvara dvs extra engångskostnader, licenskostnader, driftkostnader, underhållskostnader, kostnader för bevakningssystem mm.
 7. ”…..köp inte IPv6 tjänster av företag som inte implementerat IPv6 på sin hemsida….”
  Att döma ut företagen utifrån huruvida företagets externa WEB stöder IPv6 eller inte är att göra lätt för sig. Det kan tex leda till att företag som CISCO, Microsoft, IBM, …. som saknar IPv6 stöd i sin externa WEBB-sidor hamnar i den ”svarta listan” medan dessa företag i flera år bekostat medarbetare som i åratal medverkat eller lett IPv6 standardiseringsarbetet. Denna syn leder endast till ytterligare hämmandet av IPv6 införandet. Mitt råd är bedöm utifrån kvalitén hos hårdvara, mjukvara eller tjänster.
 8. ”…de som kan IPv4, de lär sig IPv6, annars är det kört….”
  En lyckad övergång till IPv6 kräver goda kunskap om IPv4 och IPv6. Däremot Kollegor med ”endast” djupare kunskaper om IPv6 kan vara en stor och extra tillgång i införande projektet.
 9. mm

Jag tror att IPv6 skall hanteras med respekt som all annan nyteknik, varken övervärderas eller undervärderas. För vissa kan vara ”lätt, enkel” medan andra kanske uppfattar det som ”svårare och kompliserad”. Det viktiga är att ta reda på konsekvensenerna och agera utifrån denna analys. Det är en lång väg att gå, det är utmärkt att initierat IPv6 i externa hemsidan men det räcker tyvärr inte som att infört IPv6 i organisationen/företaget. Det finns många aktiviteter att göra vilken är naturligtvis beroende på verksamheten, målet och tillgång till resurser.

Slutligen vill jag tacka PTS för inbjudan till detta seminarium. Jag hoppas att PTS (och andra berörda organisationer) anordnar nya liknande temadagar med mera fokuserade och riktade budskap till de intresserade organisationer /företag.

Mohammad Mahloujian

PS. Jag kommer inom kort i mitt nästa inlägg berätta om hur i enklare steg man bör gå till väga för att på ett strukturerade sätt intiera IPv6 arbetet. DS.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s