På tal om ”snabbt införande av IPv6” och ”sätta fart och kräva IPv6 från statsförvaltning”

 

Den 19 januari John Curran ordförande i ARIN (organisation som tilldelar IP-adresser i nordamerika) sa att senast januari 2012 bör man ha infört IPv6 så att företagets är nåbart utifrån även via IPv6. John Curran är också författare till RFC 5211 rekommenderade hur övergången skall ske i tre faser. John C är definitivt emot ett ”snabbt införande”.

Att införa IPv6 kräver tid och planering

Införandet av IPv6 precis som all annan ny teknologi kräver en god förståelse om tekniken, likaså om behovet av resurser, nätarkitektur, säkerhet, behov av modifiering av applikationer, god affärs-eller verksamhetskunskap mm. Många har genom åren hävdat att IPv6 inget svårt och det går att införa snabbt. Kanske så är det fallet för vissa företag t.ex. mindre företag med ledig IPv6-kunnig personal och en del pengar. Verkligheten är annat för många företag och organisationer som måste vända på slantarna en extra gång för att möta ägarnas krav för rätt användning av resurser i företaget. En någorlunda framgångsrik övergång till IPv6 kräver en kedja av lyckade aktiviteter. Varje aktivitet som negligeras ger upphov till större risk. Min rekommendation är att omedelbart starta med en kartläggning av vad IPv6 innebär för mitt företag/min organisation med avseende på teknik, affärsmässighet, affärsnytta, vinst, risker och möjligheter, finansiering, tidsramar, personal utbildning, nya HW, uppgradering/uppdatering av befintliga hårdvara, applikationer mm. Jag rekommenderar att man i tidig skede avsätter personal, tid, budget för en labb verksamhet där IPv6 tester sker i ordnade former i en labb miljö för att skaffa bättre praktiskt erfarenhet. Den amerikanska offentliga förvaltningen bestämde IPv6 som obligatorisk vid upphandling av samtliga IT HW och applikationer vilket genomfördes sedan 28 juni 2008. Med tanke på den enorma budgeten hos den amerikanska offentliga förvaltningen är det logiskt att tro att beslutet medförde att tillverkarna att införa stöd av IPv6 i sina produkter. I alla fall de delar som var obligatoriska. Att tro att svenska myndigheternas krav skulle kunna vara en starkare motivation för tillverkarna för bättre IPv6 stöd i produkterna hos IT-giganterna vore ju inte riktigt troligt. Däremot kravet att nyutvecklade kund applikationer skall stödja IPv6 är skulle kunna ge en stor stöd för IPv6. De flesta arbetar med upphandlingsförfarande vet nog att varje krav väggs upp extra noggrant eftersom kraven är avgörande för val av produkt och även kostnader för anskaffning och drift. I CS artikel menar experterna att man skall ha IPv6 som krav för offentliga förvaltningar. Det låter som en jätte bra ide. Men initierade i upphandlingar vet nog att det är inte så enkelt! Det krävs en god kännedom om vilka funktioner som skall stödja IPv6, vilka RFC:er rör det sig om, hur stödsystemet skall ha IPv6 stöd och samtidigt vara lika ”enkel” som det är att hantera genom stödsystemet i IPv4. Kort och gott det krävs kunskap och framförallt veta varför för just min organisation behöver just dessa IPv6 funktioner. Att ha enhetliga krav kan naturligtvis vara ett sätt att lösa problemet men samtidigt kraven blir kanske extra hårda och därmed dyrare utrustning och drift för vissa organisationer. Kanske kan också leda till att ”optimering” av kraven skulle vara till nackdel för större förvaltningar eller med annorlunda krav utöver det vanliga. Finns IPv6 krav i upphandlingen då skall organisationer kunna bedöma huruvida leverantören uppfyller samtliga kraven dvs kräver sakkunskap. Jag tror snarare att det bästa vore ju att varje företag/organisation skapar sin egen uppfattning om IPv6 samt drar nytta av andra upphandlingar (om möjligt) .

Jag har sedan förra året i egen regi försökt att höja IPv6 medvetandet och skulle bli glad att mina listor över företag och organisationer som har infört IPv6 ökar. Men jag ser också risker med ogenomtänkt införande om man tar alldeles för lätt på IPv6 frågan. I de både fallen dvs Företag eller organisationer som lätt avvisar behovet av IPv6 utan att ha analyserat frågan. Och även det fallet där ”snabb införande” är nyckelorden. I båda dessa fall en bra underlag som beskriver vad IPv6 innebär för mitt företag och vilka är konsekvenserna lyser med sin frånvaro. Portal för IPv6 införande i Sverige. Jag har även skapat en diskussionsforum i Linkedin IPv6, Go IPv6 Sweden

Hälsningar

Mohammad Mahloujian

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s