Computer Sweden, ”experter sågar mobila affärssystem” 12 Jan 2010, Sorry Swedish only

Läste med stor förvåning i Computer Sweden tisdag 12 januari 2010 att ”experter sågar mobila affärssystem”.

Då jag under senaste 16 åren har arbetat med mobilitet känner jag stort behov att artikeln och åsikterna där måste bemötas. Jag upplever att artikeln är osaklig, okunnig och om observera ordet ”om” detta är korrekt citerade från s.k. experter då känns det ännu besvärligare att hävda även stor okunnighet hos dessa ”experter”

1- Expert kunskaper
Till och börja med utlåtanden berör flera saker mobilitet, mobil applikationsutveckling (befintliga mobila applikationer, trender för framtida mobila applikationer), affärssystem samt expert kunskaper om ”collaborations” mellan olika system. Jag misstänker att angivna ”experter” i CS artikeln kan knappast täcka fler än ett av dessa områden och därför dess uttalande är bristfälliga som ”experter”.

2- Sakfrågor
Låt oss titta närmare vad som ligger bakom argumenten om ”avsågandet”

A) “Krångligt”:
Mobilindustrin är inte samma industri som när NMT eller GSM startades, större utveckling skedde under 3G-bommen men inte tillräckligt, man letade fortfarande efter ”the killer application”. ”Smarta” mobiler baserade på Symbian tillförde en hel del men inte tillräckligt att kunna kittla användarnas intresse. Under senaste åren ser vi andra mobiloperativsystem baserad på Microsoft, Linux, Google och inte minst Apple som har banat vägen för utveckling av helt nya applikationer, nya användarinterface och framförallt nytänkande i mobil och mobilindustrin. Detta gäller även affärssystem som består av applikation både i mobilen och i servrar  i datahallen. Jag vill hävda att flertal nya mobila applikationer är lättare att använda på mobilen än på en vanlig PC/Mac/Terminal. Anledningen är mycket enkelt, bandbredden, skärmstorleken, mobilen och framförallt användarna i mobilen sätter gränsen och utvecklarna måste ta hänsyn till dessa.

B) “Dyrt”:
Det är mera seriöst att tala om mobila system är dyrare än icke mobila, må hända att detta är sann. I min värld oftast pratar beslutsfattare om en investering, kostnader för att skaffa det, kostnader för drift och underhåll kontra vinsten eller nyttan av systemet från ax till limpa. Jag tror att det finns oerhört mycket att vinna genom att analysera vinst/nyttan kontra kostnader. Antagligen vissa investeringar kan vara ofördelaktiga medan andra kan vara till stor fördel. Dessutom ju mera mobila affärssystem kan leda till lägre kostnader.

C: ”svårt att hitta bra användningsområden”:
Utmärkt, det blir en självreglerande effekt, om detta påstående stämmer då hittar man inte vettiga mobilapplikationer för affärssystem och därmed försvinner denna ”nymodighet” av sig själv, inga experter behövs för detta. Ett tydligt exempel är följande kommentar i artikeln ”….Jag har inte sett någon bra tillämpning av det eller att någon kund till affärssystemsleverantörerna visar upp att de har infört sådana här, säger han…” Jag tror att experterna har helt enkelt fel, allt nytt och främmande brukar vara ”svårt” i början, det gäller att kunna tänka nytt.

D-”dålig system”
En av experterna säger : ”….Oftast är det bullshit. Många stora kunder upptäcker att det som leverantörerna har är så dåligt att de måste göra något eget, säger….” De företag eller organisationer som har investerat i dyra affärssystem och eventuellt kan ha behov av mobila lösningar har oftast en bra IT och inköpsavdelning som hanterar krav, upphandling, installation, kvalitetssäkring, garantiåtagande mm. Med andra ord generellt dåligt system och ”bullshit” upptäcks i mycket tidigt stadium. Däremot andra problem tex prestanda problem, brist på vissa funktioner, begränsade integrationsmöjligheter, mm kan vara något område för experterna att upplysa sina kunder om.

E- ”Bättre system”
Ena experten hävdar att det inte finns något och det är ”bullshit” medan den andra experten säger det finns behov och ”….Det borde kunna göras mer på det här området…”.

Behovet hos kunderna som bestämmer
Till skillnad mot artikeln i CS och uttalandet från ”experterna” skulle jag vilja hävda att behovet hos kunderna kommer att vara den drivande kraften för utvecklingen av mobila affärssystemen. Mobilaffärs applikation är inte att på elektroniskt sätt ”skriva på” en reseräkning. För övrigt det kan hanteras i ärendehanteringssystem som oftast hanteras via ett e-post och jag bedömer inte alls som något komplex fall eller något egentligen mobil affärssystem. I grunden handlar om nuvarande behov och nya behov för användarna då de är på resande fot eller egentligen när de flyttar sig i rum. Det handlar om beslutsfattare, säljare, driftpersonal, … att kunna nå affärskritiska system. Att kunna mata in information/data eller kunna nå information som är grunden till beslut. Som bekant många affärssystem är beroende av data från icke affärssystem t.ex. utförda servicen, kvalitet, statistik, SLA information, mm och därför måste man betrakta helheten och systemberoenden. T.ex. en affärsområdeschef i ett möte utanför kontoret kan på ett enklare sätt övertyga sina överordnade eller gelika genom att få momentan affärskritisk information, statistik, ”score card” i mobilen. Naturligtvis som allt annat det ställer mycket stora säkerhetskrav. Vi är bara i början av en lång resa där mobilen kommer att spela större och större roll i vårt privata och professionella liv.

Slutligen om mobilen
Ordet mobil associeras oftast med en mobiltelefon, detta innebörd har redan börjat att ändras till en mobil enhet vilket kan omfatta mobiltelefon, smart mobiltelefon, en mini PC/laptop med tillhörande mobiltbredband. Så kanske det är inte helt korrekt att säga att applikationen är det ok för laptop men inte ok för ”mobilen”. Speciellt mobilen i framtiden kanske har en bättre ”tangentbord” via mini-USB, mjuka tangentbord, ljudbaserade tangentbord mm. Dessutom begränsningar i skärmen kommer definitivt att försvinna då ”mobilen” fungerar även som en liten projektor och även får 100 eller 1000 Mbps. Med andra ord vi får räkna med att gränser mellan mobiltelefon, min PC, laptop kommer att suddas ut med tiden och vi får tänka nytt.

Artikeln i CS går att läsa i sin helhet genom att klicka här

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s