Kort samtal om Unified Communications

Lyssnade på ett samtal då flera IT-kollegor diskuterade om Unified Communications, både leverantörer, beslutsfattare och användare deltog i samtalet. Intressant samtal, här är mina  observationer

Stort fokus på teknik, för lite information om affärs nyttan 

Diskussionen hade dessvärre större fokus på teknik (som tekniker själv älskar jag också att prata om teknik och hamnar i samma läge). Men i min värld bör man övertyga beslutsfattare med fakta t.ex. om vad nyttan för verksamheten skulle kunna bli, möjligheter/risker. Om dessa är tillräckligt intressant för beslutsfattarna då andra frågor blir aktuella tex funktionalitet, teknikval, produkter, kapitalkostnader och operativa kostnader? Etc

Oklar, eller fel definition av UC 

Tyvärr är det forttfarande många som uppfattar Unified Communications endast som VoIP /IP-telefoni, chat och presence. Att inte se helheten för UC löper man större risk till  val av produkter/plattform som inte är framtidssäker  

Affärsnyttan
Enligt mitt sätt att se varje IT-ansvarig/ beslutsfattare bör initiera aktiviteterna genom att behoven i organisationen kartläggs,. Det handlar om dagens behov dvs hur UC  skall leda till bättre, snabbare, effektivare kommunikation inom företaget. Kanske tom mot externa kunder/leverantörer/partners/allmänheten, inklusive potentiella behov för att skapa bättre kundrelationer, bättre kundnyttan/ ?kund nöjdhet?, nya affärsmöjligheter till sist men inte minst kommunikationsbehov för olika framtida scenarios.

Starta smått
Budskapet var också att starta i mindre skaligt och trappa upp aktiviteterna, ingen ?big bang? vilket var naturligtvis klokt men det är också viktigt att förstå varför man inför ny teknik och vad är målen och under vilken tidsperspektiv, hur man mäter den uppnådda resultaten, mm  

Open Source och standard
Open source erbjuder flertal funktioner som ingår i UC, varje företag måste naturligtvis göra egen SWOT analys och lösning bör baseras på behov i företaget. Det viktigaste är naturligtvis att lösningar baseras på standards vilket är klokt beslut. Kund tyvärr inte höra vilka andra standards mer än SIP (Session Initiation Protocol) man syftar till, men förhoppningsvis under resans gång kommer mer fakta om standards på bordet. Det som de flesta är eniga idag är det företag som satsar på standard och erbjuder robusta lösningar har större chans att tas på allvar.

M Mahloujian

———————————————-
Detta är en kopia av min tidigare inlägg på IDG
http://blogg.idg.se/uc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s